emea business monitor

Επέστρεψε στην κερδοφορία η Eurobank

Ιδιαίτερα θετικά ήταν τα αποτελέσματα της Eurobank το πρώτο τρίμηνο του 2016, καθώς η τράπεζα επέστρεψε στην κερδοφορία, για πρώτη φορά μετά το τρίτο τρίμηνο του 2011.

Τα καθαρά κέρδη σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν σε 60 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 175 εκατ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο του 2015, ως αποτέλεσμα της σημαντικής βελτίωσης των λειτουργικών επιδόσεων της τράπεζας.

Πιο αναλυτικά, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 2,0% έναντι του τετάρτου τριμήνου 2015 και ανήλθαν σε 383 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2016, κυρίως λόγω της μείωσης του κόστους χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα. Παράλληλα, το καθαρό περιθώριο επιτοκίου βελτιώθηκε περαιτέρω σε 2,15%, από 2,09% το τέταρτο τρίμηνο του 2015.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 10,0% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε 68 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2016, λόγω υψηλότερων εσόδων από τις εργασίες στις κεφαλαιαγορές και χαμηλότερων δαπανών για τη χρήση των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου (Πυλώνας ΙΙ).

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν σε 451 εκατ. ευρώ, από 437 εκατ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο του 2015, ενώ τα λοιπά έσοδα ανήλθαν σε 64 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 8 εκατ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο του 2015. Κατά συνέπεια, τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 514 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 19,7% έναντι του τετάρτου τριμήνου του 2015.

Οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 1,4% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 253 εκ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2016. Ο δείκτης αποτελεσματικότητας (κόστος προς έσοδα) βελτιώθηκε σημαντικά και διαμορφώθηκε σε 49,2% το πρώτο τρίμηνο του 2016, από 58,7%4 το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 14,3% και ανήλθαν σε 198 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2016, από 173 εκατ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο του 2015. Τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 57,9% σε 261 εκατ. ευρώ, από 165 εκατ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο του 2015.

Σημαντική επιβράδυνση σημειώθηκε στη δημιουργία νέων δανείων σε καθυστέρηση το πρώτο τρίμηνο 2016. Ειδικότερα, τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών υποχώρησαν κατά 82% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο 2015, από 235 εκατ. ευρώ σε 42 εκατ. ευρώ, συνέπεια των πρωτοβουλιών της τράπεζας για την αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Μείωση κατέγραψαν επίσης και τα συνολικά δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ως ποσοστό του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, από 35,2% στο τέλος του 2015 σε 34,8% στο τέλος του πρώτου τριμήνου 2016. Η κάλυψη των δανείων αυτών από προβλέψεις παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα και διαμορφώθηκε σε 64,3% την ίδια περίοδο.

Στα πλαίσια της ενεργούς διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων εντάσσεται και η συμφωνία με την KKR και την EBRD, που υπογράφηκε σήμερα και η οποία θα προσφέρει στις ελληνικές εταιρείες νέες πηγές χρηματοδότησης και λειτουργικής υποστήριξης.

Alpha Bank – Eurobank – KKR: Συμφωνία για τη στήριξη ελληνικών επιχειρήσεων

Η συμφωνία αυτή είναι σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική της Eurobank για τη στήριξη των ελληνικών εταιρειών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Οι προβλέψεις έναντι πιστωτικών κινδύνων διαμορφώθηκαν σε 175 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2016, από 263 εκατ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο του 2015 και αντιστοιχούσαν σε 1,76% επί των μέσων χορηγήσεων.

Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό κατέγραψαν αξιοσημείωτες επιδόσεις για ακόμα ένα τρίμηνο, καθώς τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 27 εκατ. ευρώ, από 14 εκατ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο του 2015, με τις δραστηριότητες σε όλες τις χώρες να είναι κερδοφόρες.

Η κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, καθώς ο δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας Ι (CET1) διαμορφώθηκε σε 16,5% επί του σταθμισμένου ενεργητικού στο τέλος Μαρτίου του 2016.

Σημαντική ήταν επίσης και η μείωση της τρέχουσας χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα σε 22,8 δισ. ευρώ, έναντι 25,3 δισ. ευρώ στο τέλος του 2015, ως αποτέλεσμα κυρίως της σύναψης συμφωνιών repos στη διατραπεζική αγορά. Οι καταθέσεις πελατών παρέμειναν σταθερές στην Ελλάδα σε σχέση με το τέλος του 2015, ενώ αυξήθηκαν στο εξωτερικό κατά 382 εκ. ευρώ, αποτέλεσμα και της εξαγοράς της Alpha Bank Βουλγαρίας. Οι καταθέσεις του ομίλου ανήλθαν συνολικά σε 31,8 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου του 2016.

Και τυπικά ολοκληρώθηκε η εξαγορά του παραρτήματος της Alpha Bank από την Eurobank στη Βουλγαρία

Οι χορηγήσεις (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε 51,3 δισ. ευρώ. Τα δάνεια προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά ανήλθαν σε 26,6 δισ. ευρώ και 24,7 δισ. ευρώ αντίστοιχα στο τέλος του Μαρτίου 2016. Τέλος, ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε σε 125,1%, από 126,9% στο τέλος του 2015.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.