Η Interamerican στο Συνέδριο Million Dollars Round Table

Δυναμική και φέτος ήταν η συμμετοχή της INTERAMERICAN στο Συνέδριο του παγκόσμιου οργανισμού Million Dollars Round Table (MDRT), που διεξήχθη στο Τορόντο συγκεντρώνοντας τους κορυφαίους Ασφαλιστικούς Συμβούλους από περισσότερες από 80 χώρες – συνολικά, συμμετείχαν 8.603 σύνεδροι.

Η INTERAMERICAN εκπροσωπήθηκε από τους και τις Ασφαλιστικούς Συμβούλους : Π. Αντωνίου, Λ. Αποστολιώτη, Σ. Βελωνά, Θ. Γουργούλη, Χ. Διακογιάννη, Κ. Καστανάκη, Κ. Λαζαρίδη, Μ. Νικολάου, Θ. Παρασκάκη, Π. Σταμογιάννη, Π. Σύμπερα, Λ. Τουρνατζή, Ι. Χατζάκη και Σ. Ψυχουντάκη.

Ο επικεφαλής της αποστολής Μ. Κούτης, διευθυντής πωλήσεων, αναφερόμενος στην εμπειρία επεσήμανε ότι η προστιθέμενη αξία στην επαγγελματική υπόσταση κάθε συνεργάτη που συμμετέχει στο Συνέδριο του MDRT είναι υψηλή.

Στο φετινό Συνέδριο αναπτύχθηκαν θέματα για τον προγραμματισμό της ημέρας και το σχέδιο αποτελεσματικής εργασίας, τις ευκαιρίες και τη γνώση που κρύβονται πίσω από μια απόρριψη ή αποτυχία, την αναγκαιότητα ενός περιεκτικού απολογισμού στο τέλος της ημέρας σε σχέση με την πρόσκτηση γνώσης, τις συναντήσεις και την επίτευξη στόχων.

Πολλές ήταν οι ιδέες και προτάσεις προσωπικής ανάπτυξης, ενώ αναδείχθηκε ή σημασία και ο ρόλος του Ασφαλιστικού Συμβούλου για την ποιότητα ζωής των ατόμων και των οικογενειών.

Σημειώνεται ότι ο Λάμπρος Αποστολιώτης, του διοικητικού γραφείου πωλήσεων Αμαρουσίου, ορίστηκε ως ο νέος Country Chair για την Ελλάδα κατά τα δύο επόμενα χρόνια.

Οι συνεργάτες που έλαβαν μέρος στο Συνέδριο του MDRT θα μεταλαμπαδεύσουν τη γνώση που απέκτησαν και σε άλλους συναδέλφους τους σε εσωτερικές συναντήσεις που θα οργανώσει γι’ αυτό τον λόγο η Εταιρεία.