ΥΔΜΗΔ: Στη δημοσιότητα το πρόγραμμα “Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα 2014 – 2020” και το σχέδιο δράσης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα 2014 – 2020» και το Σχέδιο Δράσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, παρουσίασε χθες η υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εύη Χριστοφιλοπούλου.

 

Η υφυπουργός αναφέρθηκε στο τρέχον επιχειρησιακό 2007 – 2013, από το οποίο το ΥΔΜΗΔ δρομολόγησε την αξιοποίηση πόρων, ύψους 120 εκατ. ευρώ που δεν είχαν απορροφηθεί και κινδύνευαν να χαθούν, μεταφέροντας τους σε έργα κοινωνικού χαρακτήρα.

 

«Στην εποχή της κρίσης δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάνουμε πόρους και ιδιαίτερα ευρωπαϊκούς. Αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα και πετύχαμε την μεταφορά 77 εκατ. ευρώ στους παιδικούς σταθμούς, καλύπτοντας τις ανάγκες των Δήμων. Απορροφήσαμε ακόμα 37 εκατ. ευρώ στην κοινωφελή εργασία για την καταπολέμηση της ανεργίας στο δικό μας επιχειρησιακό και πετύχαμε τη μεταφορά άμεσα χρηματοδοτούμενων έργων από άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα (75 εκατ. ευρώ από το Επιχειρησιακό “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” και 8 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Υγείας).

Φτάσαμε συνολικά, να έχουμε αυτή τη στιγμή, ποσοστό απορρόφησης 79%. Αυτό δεν θα ήταν εφικτό αν δεν υπήρχε αυτή η γενναία μεταφορά πόρων» σημείωσε.

 

Σύμφωνα με την Εύη Χριστοφιλοπούλου, “το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα βασίζεται στην Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή συνέργεια. Επιπλέον:

 

– Είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις μεταρρυθμίσεις στο Δημόσιο. Καμία αλλαγή δεν μπορεί να γίνει μόνο με νομοθετικές παρεμβάσεις και υπουργικές αποφάσεις. Χρειάζονται συγκεκριμένοι πόροι για την υποστήριξή της. Σχεδόν ολοκληρωτικά οι πόροι αυτοί θα διατεθούν από το νέα ΕΣΠΑ

 

– Είναι το αποτέλεσμα εξαντλητικής διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Το ΥΔΜΗΔ προσπάθησε να ικανοποιήσει τις ανάγκες όλων των τομέων της οικονομίας (δικαιοσύνη, υγεία, κοινωνική ασφάλιση), εντάσσοντας όλα τα σημαντικά έργα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

 

– Βασίζεται στις ρεαλιστικές δυνατότητες της χώρας να αξιοποιήσει τους πόρους και στις πραγματικές ανάγκες της Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

 

– Ο προϋπολογισμός του νέου επιχειρησιακού προγράμματος είναι 376 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 176 εκατ. ευρώ είναι το ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης, το ΕΤΠΑ και 200 εκατ. ευρώ είναι το Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο.

 

– Οι στρατηγικοί άξονες του αφορούν την ενίσχυση της οργανωτικής, θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας του κράτους και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

 

Στόχος είναι τα επόμενα επτά χρόνια, η ελληνική Δημόσια Διοίκηση να γίνει ευέλικτη, εξωστρεφής και αποτελεσματική. Να εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφάλεια στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, λειτουργώντας ως βασικός πυλώνας για την ανάκαμψη της χώρας”.

 

 

Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2014 – 2020

 

Η υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης παρουσίασε ακόμα και το Σχέδιο Δράσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

Το σχέδιο θα υποβληθεί στο τέλος Μαΐου για έγκριση στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης, ενώ συνυπογράφεται από όλα τα εμπλεκόμενα υπουργεία.

Επίσης, για πρώτη φορά με πρωτοβουλία του ΥΔΜΗΔ ξεκίνησε κύκλος διμερών επαφών με τα υπουργεία προτεραιότητας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλα τα σημαντικά έργα κάθε υπουργείου θα ενταχθούν στο Σχέδιο Δράσης, ώστε να αποφευχθούν οι επικαλύψεις και επαναλήψεις έργων, καθώς και να διασφαλιστεί ότι τα έργα θα σχεδιαστούν βάσει των γενικών αρχών της στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (διαλειτουργικότητα, μη επανάληψη, εξοικονόμηση κλπ).

 

Το σχέδιο καλύπτει την επταετία 2014 – 2020, αλλά θα επανεξετάζεται κάθε χρόνο ώστε ανά πάσα στιγμή να αντικατοπτρίζει την πραγματική κατάσταση των έργων και τις τρέχουσες ανάγκες της Δημόσιας διοίκησης.

 

Όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων η υφυπουργός:

 

– Το διαρθρωτικό, διαχρονικό πρόβλημα στα επιχειρησιακά προγράμματα στον τομέα της διοικητικής μεταρρύθμισης ήταν ότι δεν συνδέονταν επαρκώς με τις ρεαλιστικές δυνατότητες και τις πραγματικές ανάγκες της διοικητικής μεταρρύθμισης.

 

– Τα 12 σημεία διοικητικής μεταρρύθμισης που σηματοδοτούν την αλλαγή πορείας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης πρέπει, για να εφαρμοστούν, να συνοδευτούν από επιχειρησιακά σχέδια, από δράσεις, υποστήριξης, από προγράμματα επιμόρφωσης εκεί που χρειάζονται. Καμία αλλαγή δεν μπορεί να υλοποιηθεί με την ψήφιση ενός νόμου, με υπουργικές αποφάσεις ή εγκυκλίους.

 

– Το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εναρμονίζεται απολύτως με τους μεταρρυθμιστικούς στόχους που έχουμε θέσει και έρχεται να συνδεθεί με τις στρατηγικές, οι οποίες έχουν υιοθετηθεί στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης: η στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση, η στρατηγική για το ανθρώπινο δυναμικό και η στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

 

– Θεσμικές και ουσιαστικές μεταρρυθμιστικές αλλαγές, όπως ο νέος μηχανισμός κινητικότητας και το νέο σύστημα επιλογής διευθυντικών στελεχών, ο οποίος σε λίγο καιρό θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, θα μπορούν να χρηματοδοτήσουν την εφαρμογή τους από το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

 

– Το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις προτεραιότητες και τους άμεσους στόχους του υπουργείου και της κυβέρνησης.

 

– Θα χρηματοδοτήσει δράσεις Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που αφορούν τα υπουργεία προτεραιότητας, όπως Οικονομικών, Υγείας, Εργασίας και Δικαιοσύνης.

 

– Η στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση θα συμβάλλει στο να αποφύγουμε παθογένειες και λάθη του παρελθόντος, όπως η κατάτμηση διοικητικών δομών, το υψηλό κόστος κτήσης και χρήσης των ηλεκτρονικών υποδομών και η απουσία διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων.

 

– Η στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση βασίζεται σε συγκεκριμένες αρχές, οι οποίες είναι δεσμευτικές. Μια από τις πιο σημαντικές αρχές είναι η διαλειτουργικότητα και η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων. Αν ένα πρόγραμμα δεν ικανοποιεί την αρχή της διαλειτουργικότητας, δεν εγκρίνεται και δε χρηματοδοτείται.

 

– Η βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση των έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι η θέσπιση ενός ενιαίου οργάνου διακυβέρνησης της Δημόσιας Πληροφορικής που θα χαράσσει πολιτικές και δράσεις και θα αποτελεί τον κύριο μηχανισμό συντονισμού και αποφυγής επικαλύψεων και επαναλήψεων.

 

Η τελική φάση διαβούλευσης του σχεδίου δράσης θα γίνει στο τέλος Μαΐου, οπότε και θα υποβληθεί για έγκριση στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης. Θα υπάρξει νέος γύρος διαβουλεύσεων με φορείς αλλά και με τα συναρμόδια υπουργεία”.