Το 10% των Μύλων Λούλη, απέκτησε η Al Dahra Agriculture Spain SL

Το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Μύλοι Λούλη (1.522.228 μετοχές), σε πρώτη φάση, απέκτησε χθες, Δευτέρα, η Al Dahra Agriculture Spain SL η οποία ως στόχο έχει να φθάσει το ποσοστό συμμετοχής της στο 20%.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ των Μύλων Λούλη και της Al Dahra Agriculture Spain SL, η δεύτερη θα καλύψει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με ιδιωτική τοποθέτηση ύψους 7,8 εκατ. ευρώ, με την οποία θα αποκτήσει επιπλέον ποσοστό, ώστε το σύνολο της συμμετοχής της μετά της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, να ανέλθει στο 20%.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία Μύλοι Λούλη θα ξεκινήσει όλες τις διαδικασίες προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ως άνω αύξηση το συντομότερο δυνατόν.