Ελλάδα 2.0: Μπορεί το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης να “απογειώσει” τις ελληνικές Startups;

Το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχει τη δύναμη να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην επιχειρηματικότητα συλλήβδην, φέρνοντας την Ελλάδα πιο κοντά στα σύγχρονα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών

Σε μια νέα εποχή ανάπτυξης αναμένεται να μπει το επόμενο διάστημα η επιχειρηματικότητα, η έρευνα αλλά και η καινοτομία στη χώρα μας καθώς το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”, έρχεται να ενισχύσει καίριους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, μέσα από μια σειρά στοχευμένων μέτρων που εξετάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης συνιστά έναν καλά μελετημένο οδικό χάρτη με 170 έργα, επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις. Πρόκειται για ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα, που στηρίζεται σε 4 πυλώνες, και, μεταξύ άλλων, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη ψηφιακή μετάβαση του κράτους και της οικονομίας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το σχέδιο αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων κατά 20% τα επόμενα χρόνια, δημιουργώντας περίπου 200.000 νέες θέσεις εργασίας και αυξάνοντας το ΑΕΠ κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες μέχρι το 2026.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι το σχέδιο ότι θα δώσει επίσης μια μεγάλη ώθηση στη νεοφυή επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, προσφέροντας μεγάλες ευκαιρίες σε startups κάθε είδους και μεγέθους να αναπτυχθούν. Αυτό, καθώς πολλές από τις δρομολογημένες δράσεις μπορούν άμεσα ή έμμεσα να δημιουργήσουν το πρόσφορο έδαφος που αναζητούν οι startups για να “ανθίσουν” μια και εκτός από την χρηματοδότηση οι Startups “καίγονται” για υλοποιήσεις των υπηρεσιών τους ακόμα και σε συνεργασία με εταιρείες και το κράτος κατά περιπτώσεις.

Μεταξύ άλλων, το Σχέδιο Ανάκαμψης προωθεί:

 Ανάπτυξη της πλατφόρμας ELEVATE GREECE, της ψηφιακής πύλης για διαπιστευμένες νεοσύστατες επιχειρήσεις με χαρακτηριστικά καινοτομίας και επεκτασιμότητας με σκοπό την ενίσχυση της εξωστρέφειας

– Χρηματοδότηση έργων του HORIZON 2020 με τη “Σφραγίδα Αριστείας” με στόχο να ενισχυθούν κορυφαίες καινοτόμες εταιρείες για την παραγωγή εξαιρετικά προηγμένων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

– Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ: Η επένδυση χρηματοδοτεί προτάσεις συνεργατικών έργων Ε&Α μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων που αξιολογήθηκαν με πολύ υψηλή βαθμολογία στο κριτήριο «αριστείας». Οι επιλέξιμοι τομείς χρηματοδότησης της RIS3 είναι οι ακόλουθοι: 1) ΤΠΕ 2) Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 3) Ενέργεια 4) Προηγμένα Υλικά-Κατασκευές, 5) Αγροδιατροφικός Τομέας, 6) Υγεία και φαρμακευτικά προϊόντα, 7) Μεταφορές και Εφοδιαστική, 8) Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες.

– Επένδυση στην αναβάθμιση των ερευνητικών υποδομών της χώρας. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών Ερευνητικών Κέντρων που λειτουργούν υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας. Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από την ΕΤΕπ και θα ενισχύσει σημαντικά την ερευνητική ικανότητα σε σημαντικούς τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας.

– Δημιουργία δομών για την υποστήριξη της βασικής και της εφαρμοσμένης έρευνας. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: (1) Χρηματοδότηση της βασικής έρευνας με οριζόντια υποστήριξη για όλες τις επιστήμες, (2) Βιοϊατρική έρευνα σε διεθνώς ανταγωνιστικά επίπεδα, (3) Εφαρμοσμένη έρευνα για ιατρική ακριβείας, (4) Εφαρμοσμένη έρευνα για την ανάπτυξη Drones με χρηματοδότηση για Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Μη Επανδρωμένων Συστημάτων, (5) Ίδρυση Ινστιτούτου Ε & Α για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, επεξεργασίας δεδομένων και ανάπτυξης αλγορίθμων, (6) Μεταφραστική Έρευνα σε τεχνολογίες βιώσιμων υλικών (σε συνεργασία με το MIT).

– Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρησης «επόμενης γενιάς» (Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedized Autonomous eXemplary system) για τη χώρα, βασισμένο σε τεχνολογίες AI & Machine-to-Machine Learning το οποίο «συνθέτει» διαφορετικούς τύπους και μορφές συνεργατικών υποδομών με άμεση επίπτωση στον τρόπο με τον οποίο τα θεσμικά όργανα λαμβάνουν αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο σε θέματα ασφάλειας, άμυνας και πολιτικής προστασίας.

– Δημιουργία Fund-of-Funds (FoF) για τη χρηματοδότηση μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου (equity / quasi equity), με στόχο τις πιο δυναμικές και ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις και τομείς μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων Α.Ε. (ΕΑΤΕ, πρώην ΤΑΝΕΟ).

– Επιχορηγήσεις και δάνεια με σκοπό την υλοποίηση δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων. Οι δανειακοί πόροι του Σχεδίου “Ελλάδα 2.0” ανέρχονται σε 12,73 δισ. ευρώ συνολικά και θα διοχετευτούν από  Διεθνή Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (IFIs) και εμπορικές Τράπεζες.

Παράλληλα: 

Στον τομέα της ψηφιακής μετάβασης, η κυβέρνηση δρομολογεί σειρά δράσεων ύψους 3,5 δισ. ευρώ, με επίκεντρο τις νέες τεχνολογίες. Κυρίαρχο ρόλο στην ψηφιακή μεταρρύθμιση του παραγωγικού μοντέλου πρόκειται να παίξουν τα δίκτυα 5G, οι οπτικές ίνες και οι μικροδορυφόροι. Αναλυτικότερα, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης προβλέπει την προεγκατάσταση υποδομής οπτικών ινών στα κτίρια για τη διευκόλυνση της μετάβασης στη χρήση δικτύων οπτικών ινών από επιχειρήσεις (και νοικοκυριά).

Το «Ελλάδα 2.0» θα δώσει επίσης κίνητρα για την επίσπευση της διαδικασίας ψηφιακού μετασχηματισμού, προσφέροντας τη δυνατότητα χρήσης υπηρεσιών cloud αλλά και διαδικτυακών υπηρεσιών, όπως οι νέες τεχνολογίες ηλεκτρονικών πληρωμών, το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, η εργασία από απόσταση, το ψηφιακό γραφείο κ.λπ.

Εκτός από τα παραπάνω, το σχέδιο στοχεύει να προωθήσει την απλούστευση του θεσμικού πλαισίου για την επιχειρηματική δραστηριότητα. Το έργο θα άρει αντικίνητρα που σήμερα επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις και θα υποβοηθήσει τις αποφάσεις για νέες επενδύσεις και θέσεις εργασίας. Επίσης, έχει ανακοινωθεί ότι θα θεσπιστούν κίνητρα για να ενθαρρυνθούν πολύ μικρές (κυρίως ατομικές), μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να συνεργαστούν ή να αξιοποιήσουν τα εργαλεία των συγχωνεύσεων ή των εξαγορών, ενώ προβλέπεται και η ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων.

Με τον όρο επιχειρηματικά πάρκα, εννοούμε οργανωμένους υποδοχείς μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας, που αποτελούν οργανικά ολοκληρωμένα σύνολα δομών υπηρεσιών και υποδομών.

Μια μεγάλη ευκαιρία;

Το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχει τη δύναμη να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην επιχειρηματικότητα συλλήβδην, φέρνοντας την Ελλάδα πιο κοντά στα σύγχρονα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Για τις Startups, αυτό μπορεί να αποτελέσει μια πρώτης τάξης ευκαιρία όχι μόνο να αναπτυχθούν αλλά και να βγουν μπροστά, να διακριθούν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς πλέον θα έχουν αποκτήσει όλα όσα τους κρατάνε σήμερα “πίσω”.

Εάν το σχέδιο “Ελλάδα 2.0” υλοποιηθεί βάσει προγραμματισμού, η χώρα μας θα αποκτήσει υποδομές αλλά και στρατηγική, ενώ ταυτόχρονα θα έχει στη διάθεσή της ανεκτίμητους πόρους που η καινοτομία σήμερα χρειάζεται. Αυτό που θα πρέπει να κάνουν, οι Startups και οι founders με τη σειρά τους, είναι να κυνηγήσουν την ευκαιρία αυτή που τους δίνεται και να δημιουργήσουν. Είδαμε ότι τα προηγούμενα χρόνια, παρόλο που η χώρα μας υπήρξε ουραγός στην προώθηση νέων τεχνολογιών και καινοτόμων πρακτικών, υπήρξαν σημαντικά “δείγματα γραφής” και αρκετές ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις που τα κατάφεραν, κάνοντας scaleup εντός και εκτός Ελλάδας. Έχοντας αυτό το δεδομένο, μπορεί κανείς να φανταστεί πόσες παραπάνω “ιστορίες επιτυχίας” μπορεί να αποκτήσει η Ελλάδα, με τα κατάλληλα εργαλεία.