Και τώρα τι θα γένουμε χωρίς βαρβάρους (του δημοσίου); Αυτοί ήσαν μια κάποια λύσις …

Και όμως η Ελλάδα μπορεί να μιλά για μια δεύτερη – σύγχρονη -  «επανάσταση» μετά από αυτή του 1821!

2,088

Την τελευταία περίοδο έχει συντελεστεί μια ευρεία επανάσταση που τείνει να ανατρέψει τη διαχρονική μεμψιμοιρία σε σχέση με την αναποτελεσματικότητα του δημοσίου τομέα που λειτουργεί ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα.

Η επανάσταση αυτή κρύβεται πίσω από 5 μόνο γράμματα και ένα σημείο στίξης που δεν είναι άλλα από το gov.gr και αφορά στον τρόπο που έχει ελαφρυνθεί έως εκμηδενιστεί η επιβάρυνση του πληθυσμού της χώρας από πολλές ευρείας απήχησης γραφειοκρατικές, χρονοβόρες και κοπιώδεις διαδικασίες που απαιτούνται κατά τις συναλλαγές του πολίτη με πολλούς δημόσιους φορείς.

Πέρα από το πολύ σημαντικό καθαυτό επίτευγμα της αρμόδιας ομάδας του δημοσίου στην οποία αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε αυτή την αλλαγή από μια άλλη οπτική, του ιδιωτικού τομέα ο οποίος φαίνεται σε πολλές περιπτώσεις να έχει «πιαστεί στον ύπνο» και να μην μπορεί να ανταποκριθεί με τον ίδιο τρόπο στη σχέση του με τους πολίτες / πελάτες.

Από εκεί που σύνηθες παράπονο του πολίτη αποτελούσε η έλλειψη ανταπόκρισης ή η καθυστέρηση του δημοσίου στην έκδοση ενός πιστοποιητικού, τώρα που το πιστοποιητικό εκδίδεται ηλεκτρονικά και άμεσα, έχουμε τον αποδέκτη ιδιωτικό φορέα να μην μπορεί ακόμη να κινηθεί με την ίδια ταχύτητα ανταπόκρισης είτε γιατί δεν έχει προλάβει να ενσωματώσει στις δικές του διαδικασίες τη νέα κατάσταση πραγμάτων είτε γιατί δεν έχει από την πλευρά του τους πόρους ή τη διάθεση να ανταποκριθεί με την ίδια ταχύτητα.

Για παράδειγμα, όσοι επιχείρησαν να κάνουν χρήση της νέας δυνατότητας «Know Your Customer» για την επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων πελατών που χρειάζεται μια Τράπεζα μέσω απευθείας διαβίβασης αυτών των στοιχείων από την ΑΑΔΕ και to gov.gr έχουν όπως και εγώ ίδια εμπειρία του παραδείγματος.

Τα παραπάνω οδηγούν στην πρακτική απόδειξη της προσέγγισης που πρεσβεύει ότι η ικανότητα ανταπόκρισης ενός οργανισμού με αποτελεσματικό τρόπο στις ανάγκες ενός πελάτη/πολίτη, είναι στην πραγματικότητα ανεξάρτητη του «ιδιοκτησιακού» καθεστώτος του οργανισμού και συναρτώμενη ευθέως με την πρόθεση και τους διαθέσιμους πόρους του οργανισμού για να ικανοποιήσει την ανάγκη αυτού του πελάτη/πολίτη είτε ο οργανισμός είναι δημοσίου είτε ιδιωτικού συμφέροντος και αυτό γίνεται τώρα πιο εμφανές στις περιπτώσεις που απομακρύνεται ο «θόρυβος σήματος» λόγω της αυξημένης αποτελεσματικότητας του δημοσίου αφήνοντας εκτεθειμένο στην κρίση των πελατών του τον κάθε οργανισμό που δεν έχει προνοήσει / ενδιαφερθεί να τακτοποιήσει τα του οίκου του για να αποτελεί ελκυστική και όχι αναγκαστική επιλογή για τους πελάτες του.

Οι βάρβαροι του δημοσίου που ήταν μια κάποια λύση δεν είναι σε πολλές περιπτώσεις πια εδώ και σε αυτές τις περιπτώσεις ο καθένας έρχεται προ των ευθυνών του …

 

Σχόλια