ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Συζητήσεις για συνεργασία της ΕΤΕΜ με τη COSMOS ALUMINIUM Α.Ε.

Η Ελληνική βιομηχανία χαλκού προέβη στη σχετική ανακοίνωση με αφορμή δημοσίευμα που αναφερόταν στη φημολογούμενη πώληση της θυγατρικής της εταιρείας.

Με αφορμή δημοσίευμα που αναφέρεται σε φημολογούμενη πώληση της μη εισηγμένης θυγατρικής εταιρείας «ΕΤΕΜ Εμπορική και Βιομηχανική Ελαφρών Μετάλλων Ανώνυμη Εταιρία» (στο εξής «ΕΤΕΜ»), η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «Εταιρεία») ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό, όπως προβλέπεται στην κείμενη χρηματιστηριακή νομοθεσία, ότι διεξάγει συζητήσεις για τη διερεύνηση στρατηγικής συνεργασίας της ΕΤΕΜ με την εταιρεία COSMOS ALUMINIUM Α.Ε. στον τομέα διέλασης αλουμινίου.

Η Εταιρεία θα συνεχίσει να ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε σημαντική εξέλιξη.